احمدی نژاد در دام افتاد! | درد دل! ,

بسم ­الله الرحمن الرحیم

فضای انتخابات در کشور داغ­تر و داغ­تر می­شود و هر روز، دوقطبی بودن جریان انتخابات بیشتر خود را نمایان می­سازد:

«احمدی نژاد» در یک­سو و «نه احمدی­نژاد!» در سوی دیگر.

 

یک روی سکه:

چند روز پیش یکی از دوستان پایگاه اینترنتی «ستاد من» را معرفی کرد که تبلیغات انتخاباتی میرحسین محتوای آن را تشکیل می­دهد.

ساختار پایگاه و نوآوری در شیوۀ جذب مخاطب و ارائۀ محتوا برایم خیلی جالب بود.

استفادۀ حداکثری از قابلیت­های فضای مجازی، دعوت مخاطب به دنبال­کردن مباحث و حتی تولید محتوای ابتکاری، اتصال آن به رسانه­های فراگیر دیگر مثل موبایل و ...

این آخری را حتما تجربه کرده­اید، اگر هم تجربه نکرده­اید بشتابید که از دستتان می­رود.

کلیپ­های تصویری که حدس می­زنم با فلش طراحی شده­اند، با موضوع نقد عملکرد دولت احمدی­نژاد. محتواها کاملا علمی و خدشه­ناپذیر به نظر می­رسند. همۀ آمارها مستند به گزارشات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هستند و حتی آدرس پایگاه­های اینترنتی مربوطه جهت سهولت بررسی ادعاها نمایش داده می­شود.

از همه مهم­تر هنری­ست که در طراحی خود را نشان می­دهد. غلبۀ تصویر بر چشمان مخاطب و نریشن و موسیقی متن بسیار تأثیرگذار، همه و همه گواه این حقیقت است که این محصول حاصل تلاش آماتورها نیست...

یکی­یکی کلیپ­ها را نگاه می­کنم و افسوس می­خورم. در این روزها همه یکدیگر را به دروغ­پردازی و بازی با آمار و ارقام متهم می­کنند، به حافظه­ام که مراجعه می­کنم خیلی طول نمی­کشد تا یکی از جواب­های حاضر و آماده و گاهی نیم­بند احمدی­نژاد و حامیانش به این آمار و ارقام را به خاطر بیاورم.

دیگر اعصابم خورد شده است، کلیپ نهم را هم با بی­میلی باز می­کنم. کمی که می­گذرد احساس می­کنم که این یکی با بقیه کمی تفاوت دارد...

.

.

.

شعارها و آمارها

(9)

احمدی­نژاد: منتقدان دولت با ارقام بازی می­کنند.

 

تصویر احمدی نژاد در اولین مصاحبه با دوربین که روز چهارم خرداد پخش شد نمایان می­شود:

احمدی­نژاد:

«در ابتدای این دولت بنابر گزارشات نرخ بی­کاری 12.9 درصد بود. اما علی­رغم اینکه حدود 50 درصد از پیش­بینی قانون برنامه برای ورود نیروی کار به بازار، بیشتر نیروی کار وارد بازار شد، نرخ بی­کاری به حدود 10% کاهش پیدا کرد. یعنی در همین فاصله حدود 800 هزار نفر از بی­کاران کشور کم شد.»

 

سپس کلیپ به نشریات مرکز آمار ایران مراجعه می­کند:

 

سالنامۀ آماری کشور، سال 1383...

همان­طور که می­بینید در تعریف شاغل نوشته شده:

کسی که در هفته حداقل دو روز یعنی شانزده ساعت کار کند شاغل محسوب می­شود.

حالا می­خواهیم تعریف شاغل در دورۀ آقای احمدی­نژاد را ببینیم ... سال­نامۀ آماری کشور، سال 1384... همان­طور که می­بینید متأسفانه در تعریف جدید در دورۀ آقای احمدی­نژاد کسی که تنها یک ساعت در هفته کار می­کند هم شاغل محسوب می­شود.

به این ترتیب دولت ایشان با عوض کردن تعریف بی­کار آمار بی­کاری را پایین آورده است... چه­کسی با ارقام بازی می­کند؟

.

.

.

مانده بودم احمدی­نژاد این یکی را چه­طور می­خواهد توجیه کند.

 روی دیگر سکه:

پی­بردن به چنین نکاتی از عهدۀ افراد عادی خارج است. شک ندارم کسی که این محتوا را فراهم کرده است، آنچه پس از این نگاشته می­شود را هم می­داند:

نشریۀ «برنامه» از سوی دفتر معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری منتشر می­شود و قبلا نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی منتشر می­شده است.

در مقاله­ای با عنوان «شاخص­های كلیدی بازار كار در سرشماری سال­های 1375 و 1385» که در شمارۀ 265 این نشریه منتشر شده است می­خوانیم:

«در سرشماری عمومی نفوس و مسكن برای نخستین بار تعریف فرد شاغل بر مبنای حداقل یك ساعت كار در هفته مرجع آمارگیری تغییر یافت و این امر سبب افزایش جمعیت شاغل در مقایسه با تعریف قبلی كه بر مبنای حداقل دو روز كار در هفته بوده است، شد.

بنابر این، باید توجه داشته باشیم كه بخشی از افزایش جمعیت شاغل در دهه 1385- 1375 به دلیل تغییر تعریف فرد شاغل است. تغییرات ایجاد شده در تعریف بی­كاری نیز به این صورت است كه در سرشماری سال 1385، افرادی كه به دلیل آغاز به كار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای كار نبوده اما بدون كار و آماده برای كار بوده‌اند، بی­كار محسوب می‌شوند. قابل توجه است که این افراد بر مبنای تعریف قبلی بی­كار در نظر گرفته نمی‌شوند.

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال 1385، نرخ بی­كاری كشور 75/12 درصد و نرخ مشاركت نیروی كار 4/39 درصد است. میزان جمعیت فعال كشور 23466 هزار نفر بوده كه از این تعداد حدود 20476 هزار نفر شاغل و حدود 2992 هزار نفر بی­كار جویای كار هستند. بدون توجه به تفاوت تعاریف اشتغال و بی­كاری در سرشماری نفوس و مسكن سال های 1375 و 1385، متوسط سالا‌نه افزایش جمعیت شاغل و فعال به ترتیب حدود 590 هزار نفر و 744 هزار نفر است و متوسط نرخ‌های رشد سالا‌نه جمعیت شاغل و فعال به ترتیب 5/3 و 9/3 درصد بوده است...

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی كار در پاییز 1385 كه بر اساس تعاریف جدید اشتغال و بی­كاری اجرا شده است، حدود 2/4 درصد شاغلا‌ن، كمتر از 16 ساعت كار در هفته انجام داده‌اند و براساس طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بی­كاری خانوار در پاییز 1382 كه بر مبنای تعاریف قدیم اشتغال و بی­كاری بوده، این رقم حدود یك درصد است.

بنابر این، برآورد می‌شود حدود 2/3 درصد از شاغلا‌ن سال 1385 كمتر از دو روز در هفته كار كرده‌اند. تعداد شاغلا‌ن بر اساس تعریف قدیم حدود 19820 هزار نفر برآورد می‌شود. در مورد تطبیق تعریف بی­كاری نیز در دو مرحله اقدام می‌شود. در مرحله اول، باید آن دسته از شاغلا‌ن را كه كمتر از دو روز در هفته كار كرده‌اند اما جویای كار بیشتر هستند، بی­كار در نظر گرفت و آن را به بی­كاران موجود در  سال 1385 اضافه كرد. در دومین مرحله، باید آن دسته از بی­كاران را كه به دلیل آغاز به كار در آینده یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای كار نبوده، اما فاقد كار و آماده برای كار هستند، از جمع بی­كاران سال 1385 كسر كرد. براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی كار در پاییز 1385، حدود 9/3 درصد از بی­كاران به دلا‌یل یادشده جویای كار نبوده، اما فاقد كار و آماده برای كار بوده‌‌اند و حدود 7/10 درصد از شاغلا‌نی كه كمتر از 16 ساعت كار در هفته انجام داده‌اند، جویای كار بوده‌اند.

با استفاده از نسبت‌های یاد شده می‌توان برآورد تعداد بی­كاران را بر مبنای تعریف قدیم بی­كاری به دست آورد كه حدود 2947 هزار نفر است. بنابر این، تفاوت تعریف در مورد بی­كاری تأثیر زیادی نداشته و بی­كاران را حدود 46 هزار نفر كاهش داده است. اما تفاوت تعریف در مورد اشتغال به نسبت قابل توجه بوده و شاغلا‌ن را حدود 656 هزار نفر تقلیل داده است.»

به بیانی واضح­تر، علاوه بر تغییر تعریف «شاغل»، تعریف «بی­کار» نیز تغییر کرده است و البته علت آن­را باید از کارشناسان امر جویا شد.

به هر حال این تغییر در تعاریف، اثر محسوسی در نرخ بی­کاری ندارد، گرچه نرخ شاغلان را به طور محسوسی کاهش می­دهد!

***

پی­نوشت­:

واقعا چه­کسی با ارقام بازی می­کند؟

آنچه در اینجا بدان پرداخته شد، دروغ­پردازی مدرن است! شیوۀ ستاد­های تبلیغاتی «نه احمدی­نژاد!». رویه­ای که نه تنها در این کلیپ و یا سایر کلیپ­های دیگر، بلکه در تمامی انتقادات نسبت به دولت احمدی­نژاد، بخوانید تخریب­ها، ردی از آن وجود دارد.

کاری به برخی کج­سلیقگی­های بعضی از حامیان احمدی­نژاد ندارم، اما شکی نیست که در میان ایشان امثال این هنرمندان نخبه! پیدا نمی­شود.

از نظر نگارنده میرحسین از این دست حامیانش جدایی­پذیر نیست! ایشان هستند که برای او رأی جمع می­کنند، اگر در انتخابات پیروز شود دولت وی را اداره خواهند کرد و ...


یادداشت های مسافر در سه شنبه 12 خرداد 1388 و ساعت 08:08 ب.ظ
یادداشت های پیشین
+ جناب میرحسین، عاقبت به خیر شدید!+ احمدی نژاد در دام افتاد!+ هولوکاست!+ خشکسالی تقصیر دولت است!+ آزادی عقیده+ ساده زیستی تا کجا!+ ساده زیستی+ حال دل حیدر+ کدام دانشگاه اسلامی؟ ...+ راهیان نور!+ راهپیمایی در مترو!+ واقعا چه باید کرد؟+ چه باید کرد؟+ غربزدگی در شرق!+ حج را دریابید!

صفحات:
نمایش نظرات 1 تا 30
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic